Tin đầu tư

ông Hoàng Thanh Tùng đã trúng cử Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ông Hoàng Thanh Tùng giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật
Với đa số phiếu tán thành, ông Hoàng Thanh Tùng, Phó Tổng thư ký của Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã trúng cử Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV.

Pages