Đăng ký kinh doanh online hỗ trợ thực hiện các thủ tục thành lập công ty, thủ tục xin cấp giấy phép bằng hình thức trực tuyến mà không tốn thời gian đi lại và chờ đợi.

hotline-dich-vu-thanh-lap-cong-ty-doanh-nghiep

 

ho-tro-thanh-lap-cong-ty

 

I. Những ai nên sử dụng việc đăng ký trực tuyến

Tất cả mọi người đều nên thực hiện đăng ký kinh doanh qua mạng

- Các cá nhân

- Nhóm khởi nghiệp mới

- Doanh nhân nhà đầu tư

- Các đơn vị tổ chức

- Các doanh nghiệp mở rộng công ty

II. Lý do bên nên thực hiện đăng ký kinh doanh trực tuyến

- Thao tác thực hiện đơn giản nhanh chóng

- Được hỗ trợ và tư vấn khi có vướng mắc khi thực hiện đăng ký

- Không cần đi lại và chờ đợi thực hiện xin cấp giấy phép kinh doanh

III. Bạn nhận được gì khi thực hiện đăng ký trực tuyến

- Giấy phép đăng ký kinh doanh (Bản gốc)

- Dấu công ty

- Soạn thảo điều lệ công ty

- Đăng bố cáo thông tin công ty trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia

- Tư vấn trực tuyến miễn phí 24/24 h